Päätöksenteko on muutakin kuin numeroita: meitä ohjaavat myös tunteet ja kognitiiviset harhat

Ihmisten ajatteluun päätöksenteossa vaikuttavat monet tekijät, kuten tunteet, arvot ja jopa kognitiiviset harhat. Tämä tulisi huomioida myös liike-elämässä ja projektityössä, sillä inhimillisyys vaikuttaa päätöksiin monella tavalla – sekä myönteisesti että kielteisesti. Projektityössä, kuten liike-elämässä yleensäkin, ihmisen oletettiin pitkään olevan rationaalisesti käyttäytyvä olento, ja yritysjohdon päätösten kuviteltiin perustuvan tarkkoihin laskelmiin ja analyyseihin. Sittemmin on todettu, että […]

Muutosjohtamisen tulisi olla erottamaton osa projektinhallintaa

Ihmisulottuvuus jää usein pienelle huomiolle projektityötä käsittelevässä tutkimuksessa. Muutoksen johtamisella tulisi olla suuri merkitys projektinhallinnassa, sillä se tukee henkilöstöä muutokseen sopeutumisessa ja edesauttaa hankkeiden onnistumista. Projektien menestystekijät ovat olleet jo vuosikymmenten ajan yksi keskeinen aihealue projektityötä käsittelevässä tutkimuksessa. Tarkastelunäkökulmat painottuvat kuitenkin usein prosesseihin ja toimintoihin, jolloin tutkimuksessa käsitellyt projektiongelmat ovat heijastelleet lähinnä teknisiä ongelmia. Esimerkiksi […]

Klarigon henkilöstökysely osoitti vahvaa työssä viihtymistä 

Klarigo toteutti työhyvinvointikyselyn yhteistyössä Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Kiitosta saivat muun muassa reilut työskentelytavat. Myös vastaajien halukkuus suositella meitä työnantajana pysyi korkealla.  Kartoitamme vuosittain henkilöstömme jaksamista ja työssä viihtymistä yhteistyössä Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Uusimmassa henkilöstökyselyssä ilmeni isoja onnistumisia, mutta myös muutamia kehityskohteita, joihin aiomme jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.  Työssä viihtyminen korkealla tasolla  Kyselyn kokonaistulos pysyi korkealla. […]

20-vuotiaan Klarigon operatiivisen johdon tehokaksikko Jenni Khadr ja Marketta Iivari: ”Ollaan mieluiten aitoja, ei esitetä rooleja”

Klarigon toimitusjohtaja Jenni Khadrin ja kehitysjohtaja Marketta Iivarin kanssa jutellessa käy nopeasti selväksi, että he ovat luonteiltaan kuin yö ja päivä. Harkitseva ja tyyni Jenni tasapainottaa ideoita räjähtelevää ja tuumasta toimeen tarttuvaa Markettaa. Erilaisuus onkin hyvin sujuvan yhteistyön salaisuus: ”Minä tykkään seikkailla, leijua ja suunnitella korkealentoisiakin juttuja. Jenni taas on meistä se, joka siilaa esiin […]