<strong>Palkkahallinnon ulkoistaminen – miten varmistetaan hyvä yhteistyö ulkoistuksen jälkeen? </strong>

Palkkahallintoa on ulkoistettu jo vuosikymmenien ajan, ja palveluntarjoajat tuovat parhaimmillaan arvokkaan lisän toimintojen sujuvoittamiseen. Tässä blogissa HR-asiantuntijamme Sari Mattila avaa mietteitään ja ajatuksiaan siitä, mitä tarvitaan hyvän ja sujuvan yhteistyön saavuttamiseksi asiakkaan ja ulkoistuskumppanin välille sen jälkeen, kun organisaatiossa on päädytty ulkoistamaan palkkahallinto. Toimiva arki varsinaisen ulkoistusprojektin jälkeen on kummankin osapuolen etu. Hyvä kumppanuus edellyttää […]

Uusi ratkaisu työajanhallintaan – mitä tulisi huomioida?

Työajanhallintaan on saatavilla monipuolisesti erilaisia ratkaisuja. Ennen uuden ratkaisun etsimistä kannattaa kartoittaa organisaation lähtötilanne ja tunnistaa mahdolliset kipupisteet. Yksi kriittisimpiä henkilöstöhallinnon toimintoja on palkanlaskenta ja siihen oleellisena osana liittyvä työajanhallinta (Time & Attendance). Me klarigolaiset olemme saaneet olla mukana lukuisissa eri hankkeissa etsimässä – ja löytämässä – parasta palkka- ja työajanhallintaratkaisua asiakkaidemme tarpeisiin. Markkinoilla on […]

Klarigolla välittäminen on enemmän kuin pelkkä arvolupaus – myös yhtiön omistajat Tom Stenvall ja Alessio Sapora uskovat yhdessä tekemisen voimaan

Jo 20 vuoden ajan Klarigo on vastannut talous- ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin varmalla, mutta samalla välittävällä ja rennolla otteella. Yhtiön omistajat uskovat vahvasti hyvinvointiin työpaikalla ja siihen, että ennen kaikkea ihmisiin panostetaan Klarigon 20-vuotinen toiminta on tuonut yhtiön omistajille lukuisia oppeja. Vahva kokemus markkinoista ja yhtiön kehittämisestä heijastuu tänä päivänä yritykseen monin tavoin, kertovat omistajat Tom […]

Päätöksenteko on muutakin kuin numeroita: meitä ohjaavat myös tunteet ja kognitiiviset harhat

Ihmisten ajatteluun päätöksenteossa vaikuttavat monet tekijät, kuten tunteet, arvot ja jopa kognitiiviset harhat. Tämä tulisi huomioida myös liike-elämässä ja projektityössä, sillä inhimillisyys vaikuttaa päätöksiin monella tavalla – sekä myönteisesti että kielteisesti. Projektityössä, kuten liike-elämässä yleensäkin, ihmisen oletettiin pitkään olevan rationaalisesti käyttäytyvä olento, ja yritysjohdon päätösten kuviteltiin perustuvan tarkkoihin laskelmiin ja analyyseihin. Sittemmin on todettu, että […]

Muutoksen johtamista ja empatiaa vaaditaan muuttuvassa toimintaympäristössä

Muutosjohtaminen on yrityksille elintärkeä taito nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Se edellyttää muutosjohtajilta paitsi tehokasta viestintää myös empatiakykyä ja aitoa välittämistä. Ympäröivä maailma on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Liiketoimintaan vaikuttavien epävarmuustekijöiden, kuten pandemioiden, talouden taantuman, ilmastonmuutoksen sekä aseellisten konfliktien uhka, on lisääntynyt entisestään myös Euroopassa. Perustellusti voidaan sanoa, että muutosvauhti ei ole koskaan ollut suurempi kuin tämänhetkisessä, jatkuvasti […]

Muutosjohtamisen tulisi olla erottamaton osa projektinhallintaa

Ihmisulottuvuus jää usein pienelle huomiolle projektityötä käsittelevässä tutkimuksessa. Muutoksen johtamisella tulisi olla suuri merkitys projektinhallinnassa, sillä se tukee henkilöstöä muutokseen sopeutumisessa ja edesauttaa hankkeiden onnistumista. Projektien menestystekijät ovat olleet jo vuosikymmenten ajan yksi keskeinen aihealue projektityötä käsittelevässä tutkimuksessa. Tarkastelunäkökulmat painottuvat kuitenkin usein prosesseihin ja toimintoihin, jolloin tutkimuksessa käsitellyt projektiongelmat ovat heijastelleet lähinnä teknisiä ongelmia. Esimerkiksi […]