Muutosjohtamisen tulisi olla erottamaton osa projektinhallintaa

Ihmisulottuvuus jää usein pienelle huomiolle projektityötä käsittelevässä tutkimuksessa. Muutoksen johtamisella tulisi olla suuri merkitys projektinhallinnassa, sillä se tukee henkilöstöä muutokseen sopeutumisessa ja edesauttaa hankkeiden onnistumista. Projektien menestystekijät ovat olleet jo vuosikymmenten ajan yksi keskeinen aihealue projektityötä käsittelevässä tutkimuksessa. Tarkastelunäkökulmat painottuvat kuitenkin usein prosesseihin ja toimintoihin, jolloin tutkimuksessa käsitellyt projektiongelmat ovat heijastelleet lähinnä teknisiä ongelmia. Esimerkiksi […]

<strong>Tekoälystä ei ole projektipäälliköksi – inhimillisyys kunniaan</strong>

Tekoäly on nostanut voimakkaasti päätään viime vuosina, mutta projektipäällikköä sillä ei voi korvata. Projektipäällikön arvokkaimpia ominaisuuksia ovat muun muassa viestintä ja muutosjohtaminen. Niillä on hankkeiden onnistumisen kannalta huomattava merkitys. Tekoäly on ottanut viime aikoina merkittäviä edistysaskelia, ja sitä hyödynnetään esimerkiksi projektinhallinnan eri osa-alueiden automatisoinnissa. Tekoälyn avulla voidaan seurata projektin edistymistä, ennakoida mahdollisia viivästyksiä, optimoida resurssien […]

Klarigon henkilöstökysely osoitti vahvaa työssä viihtymistä 

Klarigo toteutti työhyvinvointikyselyn yhteistyössä Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Kiitosta saivat muun muassa reilut työskentelytavat. Myös vastaajien halukkuus suositella meitä työnantajana pysyi korkealla.  Kartoitamme vuosittain henkilöstömme jaksamista ja työssä viihtymistä yhteistyössä Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Uusimmassa henkilöstökyselyssä ilmeni isoja onnistumisia, mutta myös muutamia kehityskohteita, joihin aiomme jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.  Työssä viihtyminen korkealla tasolla  Kyselyn kokonaistulos pysyi korkealla. […]

Katse kauas horisonttiin

Pirjo Akselin

Pitkän linjan HR-ammattilainen Pirjo Akselin luotsaa asiakkaita muuttuvassa maailmassa ”Nykymaailma vaatii ennakoivaa työotetta, jossa ei katsota vain peruutuspeiliin vaan tehdään ratkaisuja tulevaisuutta varten. Pitää osata muokkautua joustavasti tilanteen mukaan”, toteaa Klarigolla syyskuussa 2022 johtavana konsulttina aloittanut Pirjo Akselin. Pirjolla on vankka osaaminen henkilöstöjohtamisesta, myös suurten organisaatiomuutosten läpi. ”Alun perin juureni ovat kuitenkin myynnin puolella, mikä […]

Klarigon uusi johtava konsultti Tuija Laukkanen tuo asiakkaille kokonaisymmärrystä HR-prosesseista ja järjestelmistä

Tuija Laukkanen on aloittanut elokuussa 2022 Klarigolla johtavana konsulttina. Tuijalle on kertynyt uransa aikana laajaa osaamista HR-kentän joka laidalta, rekrytoinneista raportointiin ja järjestelmähallinnasta tiiminvetämiseen. Isoimmaksi vahvuudekseen Tuija kokee kuitenkin prosessikehittämisen. ”En ole niinkään koodari, vaan vastaan suuremmista linjoista. Mielestäni on tärkeää katsoa kokonaisuutta sekä liiketoiminnan että järjestelmien näkökulmasta.” Hän on aiemmissa tehtävissään Postilla ja Nokialla […]

Kokonaisvaltainen HR-ymmärrys on avain lisäarvon tuottamiselle

 Huhtikussa 2022 Klarigolla aloittanut Minna Laukkanen iloitsee siitä, että pääsee työssään Advisorina aidosti auttamaan ja tukemaan asiakkaita. ”Saan yhdistää sekä HR-osaamisen että järjestelmäosaamisen. Tätä kautta toivon voivani tuottaa lisäarvoa esimerkiksi Workday asiakkaille – oli kyse täysin uusista asiakkaista tai asiakkaiden tukemisesta jatkokehityksen eri vaiheissa. Täällä keskitytään aina siihen, että asiakasta autetaan.”   Vankan järjestelmäosaamisen lisäksi Minnalla […]