BLOGI

Jatkuvasti muuttuva yritysmaailma tarjoaa Julialle palkitsevia haasteita

Syyskuun alussa Suomen välittävimmän konsulttitalon Klarigon taloustiimissä aloittanut Julia Kovalainen on kunnianhimoinen ja monipuolinen talouden ja HR:n projektiammattilainen. Julia on kasvanut yrittäjäperheessä, joten kiinnostus yrityselämään on tullut jo äidinmaidosta. Hän on opiskellut oikeustaloustiedettä ja lainsäädännön tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa.  Persoonasta paistavat energisyys, sinnikkyys ja aito kiinnostus omaan työhön. Julia rakastaa pitkiä juoksulenkkejä, matkustamista ja lukemista. Seuraava lomamatka maailmantilan niin salliessa kohdistuu Mount Everestille, ja lisäksi Julia on aloittanut yksityislentolupakirjan suorittamisen.

Headhunterin yhteydenotto yllätti

Vuosien aikana monenlaisissa talouden ja HR:n rooleissa työskennellyt Julia sai eräänä toukokuun päivänä puhelun headhunterilta. ”Olin aivan varma, että hänellä oli väärä numero!”, Julia kertoo. Headhunterin puheet Julialle entuudestaan tuntemattomasta Klarigosta kuitenkin vakuuttivat hänet. “Klarigo on yritys, jolla on erittäin kiinnostavia ja isoja asiakkaita. Tilaisuus kuulosti todella mielenkiintoiselta. Osaamiseni oli tunnistettu, mikä teki minuun tietysti vaikutuksen. ”

”Yritykseen haettiin positiivista ja idearikasta tiimipelaajaa, joka uskaltaa myös haastaa ja tuoda uusia ideoita esille – tästä viimeistään tunnistin itseni. Lisäksi keskustelussa korostuivat Klarigon ihmisläheiset arvot, minkä koin positiivisena signaalina”, Julia kertoo. Hän on työskennellyt myös niin sanotusti toisella puolella ostajana ja  muodostanut siten kokemusten kautta oman käsityksensä siitä, mitä laadukas asiakaspalvelu tai konsultointi on. Erityisesti tätä osaamista painotettiin Klarigon rekrytointiprosessissa.

Julia kehuu Klarigon rekrytointiprosessia hyvin ainutlaatuiseksi ja onnistuneeksi. Ainutlaatuista oli Julian mukaan se, että hän tapasi muita Klarigolla työskenteleviä konsultteja, jotka kertoivat omista työtehtävistään ja taustoistaan – sekä tietysti Klarigon loistavasta työyhteisöstä. ”Muilta konsulteilta sekä toimitusjohtaja Jenni Khadrilta ja kehitysjohtaja Marketta Iivarilta saamani vastaanotto oli hyvin lämmin. Tuli tunne, että täällä voi olla vapaasti ja avoimesti oma itsensä.” Julia kertoo, että rennon ilmapiirin ansiosta kaikki pienikin epävarmuus kaikkosi hyvin nopeasti. Hänen mielestä Klarigolla on onnistuttu rekrytoinnissa erityisen hyvin, sillä jokainen työntekijä otetaan erinomaisesti huomioon, ja myös työntekijöiden välinen yhteistyö on saumatonta. Julia korostaa myös Klarigon asiantuntijuutta ja asiakaslähtöisyyttä – Klarigo on aina puolueeton ja asiakkaan puolella.

Yritysmaailman kokonaiskuvan ymmärtämisestä suuri hyöty

Julian kokemus on luonut vahvan ymmärryksen ja osaamisen liiketoiminnan vaatimuksista, datajohtamisen merkityksestä ja prosessien kehittämisestä. Julia on nähnyt ja kohdannut edellisissä työtehtävissään myös monia muutostilanteita.  Nopea analysointi- ja päätöksentekokyky sekä muutoksen johtaminen on siis tuttua. Kun yritys kohtaa kriisitilanteita tai äkkinäisiä liiketoimintaympäristön muutoksia, niistä selviäminen on erityisen palkitsevaa. Koska Julia on nähnyt kenttää monista eri näkökulmista, hän ymmärtää myös kokonaiskuvan. ”Arvioin jatkuvasti työni syy-seuraussuhteita ja riskienhallintaa – mihin tekemämme päätökset vaikuttavat ja mitkä kaikki palaset täytyy ottaa päätöksenteossa huomioon.”

Hän kertoo nauttivansa eniten strategisesta suunnittelusta ja ennustamisesta, mutta myös kaikenlainen data ja sen hyödyntäminen erilaisin keinoin on lähellä tieto- ja viestintätekniikan opintoja työn ohella suorittavan Julian sydäntä. Julia uskoo, että tekoälyn ja digitalisaation merkitys yrityksen johtamisen eri osa-alueilla tulee kasvamaan tulevina vuosina huomattavasti. Siksi järjestelmien tuntemus on välttämätöntä myös taloustehtävissä.

Klarigossa parasta on Julian mielestä avoin ja lämmin työilmapiiri. Julia kehuu myös Klarigon ainutlaatuista hierarkiaa: ”Täällä kaikilla on erinomaiset kompetenssit pärjätä konsulttimaailmassa. Kaikki ovat täällä samanarvoisia, ja pääsemme kaikki hyödyntämään omia vahvuuksiamme. Tein ehdottomasti oikean päätöksen aloittaessani täällä!”

Kohti muuttuvaa maailmaa – katse horisontissa

Julia on päässyt jo lyhyessä ajassa tekemään erilaisia toimeksiantoja niin talous- kuin HR-puolellakin. Maailma muuttuu ja liiketoiminnalta vaaditaan jatkuvaa kehittymistä ja muuntautumiskykyä, ja siksi Julia haluaa pitää työssään katseen myös horisontissa. Julia on erityisen kiitollinen Klarigolle siitä, että hän pääsi vihdoin kehittämään kiinnostuksen kohdettaan – yritysten vastuullisuusraportointia (ESG). Euroopan komission ehdotus kestävän kehityksen raportoinnin direktiivistä (Corporate Suistainability Reporting Directive, CSRD) tuo vastuullisuusraportointivelvoitteet yhä useammalle yritykselle vuodesta 2023 alkaen. Klarigo haluaa auttaa asiakkaitaan tulevien raportointivaatimusten toteuttamisessa.

”Muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin merkitys tulee seuraavan vuosikymmenen aikana kasvamaan huomattavasti kaikissa yrityksissä. Raportoinnin toteutus tarkoittaa tiivistä yhteistyötä ja ymmärrystä koko organisaation sisällä. Uskon, että vastuullisuusmittareiden vakiintuessa tuloksilla on merkitystä esimerkiksi yrityksen arvonmäärityksessä ja rahoitusmahdollisuuksissa.”

Lisää vastaavia julkaisuja: