BLOGI

Klarigon henkilöstökysely osoitti vahvaa työssä viihtymistä 

Klarigo toteutti työhyvinvointikyselyn yhteistyössä Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Kiitosta saivat muun muassa reilut työskentelytavat. Myös vastaajien halukkuus suositella meitä työnantajana pysyi korkealla. 

Kartoitamme vuosittain henkilöstömme jaksamista ja työssä viihtymistä yhteistyössä Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Uusimmassa henkilöstökyselyssä ilmeni isoja onnistumisia, mutta myös muutamia kehityskohteita, joihin aiomme jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. 

Työssä viihtyminen korkealla tasolla 

Kyselyn kokonaistulos pysyi korkealla. Tulos, joka mittaa onnistumistamme asteikolla 1–15 (huonoin–paras) on 4,22 pistettä – tämä ylittää selkeästi Varman kyselyn teettäneiden informaatio- ja viestintäalan verrokkiyritysten keskiarvon (3,7 pistettä). Työntekijöiden sitoutumista ja heidän halukkuuttaan suositella työnantajaansa mittaava eNPS-luku (”Employee Net Promoter Score”) on erittäin korkea 90,0 (maks. 100). 

Eniten kiitosta saavat työtehtävien vähäinen fyysinen kuormittavuus (4,9 pistettä) ja työntekijöiden kokema tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu (4,5 pistettä). Lisäksi työntekijät uskovat terveytensä puolesta jaksavansa nykyisessä työssään kahden vuoden kuluttua (4,7 pistettä). Vastauksissa korostuivat avoimen ilmapiirin ja yhdessä tekemisen merkitys. 

Kehitystyö jatkuu  

Kehitettävää puolestaan on eniten päivittäisessä palautumisessa (3,7 pistettä), työn henkisessä kuormittavuudessa (3,5 pistettä) ja kognitiivisessa kuormittavuudessa kuten keskeytyksissä (3,5 pistettä). Jatkamme työviihtyvyyteen panostamista erityisesti näillä osa-alueilla ja kuuntelemme herkällä korvalla toiveita työympäristön kehittämisestä työntekijöiden toiveiden mukaisesti.  

Iloitsemme vahvasta tuloksesta ja työntekijöidemme tyytyväisyydestä. Pidetään jatkossakin toisistamme huolta. 

Lisää vastaavia julkaisuja: