BLOGI

Kokonaisvaltainen HR-ymmärrys on avain lisäarvon tuottamiselle

 
Huhtikussa 2022 Klarigolla aloittanut Minna Laukkanen iloitsee siitä, että pääsee työssään Advisorina aidosti auttamaan ja tukemaan asiakkaita. ”Saan yhdistää sekä HR-osaamisen että järjestelmäosaamisen. Tätä kautta toivon voivani tuottaa lisäarvoa esimerkiksi Workday asiakkaille – oli kyse täysin uusista asiakkaista tai asiakkaiden tukemisesta jatkokehityksen eri vaiheissa. Täällä keskitytään aina siihen, että asiakasta autetaan.”  

Vankan järjestelmäosaamisen lisäksi Minnalla on kokonaisvaltainen ymmärrys HR:n eri prosesseista ja osa-alueista, erityisesti rekrytoinnista, uuden henkilön perehdytyksestä ja verkko-oppimisesta. Työssään Klarigolla hän pystyy hyödyntämään ja laajentamaan tätä osaamistaan entisestään. 

Minna kertoo miettineensä vastaavanlaista työtä jo pidemmän aikaa. ”Olin innoissani, kun kuulin mahdollisuudesta päästä osaksi Klarigon työyhteisöä. Ja saamani vastaanotto oli hieno: kaikki työntekijät ottivat minut lämpimästi vastaan – se oli minusta ihanaa!” 

Vapaa-ajallaan ratsastusta, vaellusta ja valokuvausta harrastava Minna arvostaa Klarigon ihmisläheisyyttä. Hän on urallaan kerryttänyt syvällistä Workday-järjestelmäosaamista, ja on osallistunut lukuisten projektien läpivientiin. Uusimpana osa-alueena hän on perehtynyt Workdayn raportointityökaluun ja siihen, miten raportteja voidaan hyödyntää HR-toiminnoissa. ”Raportointi on Workdayssa systeemin sydämessä, ja siitä voi saada paljon hyötyä asiakkaille. Raportteihin voi myös saada visuaalisuutta, ja se taas auttaa asiakasta ymmärtämään luotuja raportteja paremmin”, Minna toteaa. ”Raportointi on usein aluksi haastavaa, sillä oikeiden kenttien löytäminen sekä datalähteiden yhdistäminen toisiinsa vaatii opettelua.” 

Tukea pöydän toiselta puolelta 

Minna pitää erityisen tärkeänä sitä, että HR-järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja toiminnallisuudet helposti löydettävissä myös loppukäyttäjälle. ”Esimerkiksi esimiehelle tärkeää on päästä käsiksi raportteihin ja tarvittaviin toimenpiteisiin helposti ja vaivattomasti. Työntekijän taas on päästävä näkemään ja päivittämään omat tietonsa vaivattomasti, ensimmäisestä työpäivästä alkaen.”  

”Työssäni Klarigolla pääsen auttamaan asiakkaita niin sanotusti pöydän ’toiselle puolelle’”, aikaisemmin enemmän järjestelmätoimittajan roolissa toiminut Minna kertoo. ”Nyt roolinani voi projektin aikana olla esimerkiksi järjestelmän määrittelyissä, datan keräyksessä tai vaikkapa testauksessa. Klarigolla olemme usein asiakkaan tukena myös sen jälkeen, kun järjestelmä on otettu käyttöön”, hän kertoo. ”Asiakkaan puolella työ ei pääty järjestelmän käyttöönottoon, vaan yhteistyön merkitys vahvistuu entisestään, sillä asiakkaan matka on vasta alkanut. Käyttöönoton jälkeen autamme järjestelmän kanssa arjessa, esimerkiksi tietojen päivityksessä tai suunnittelemalla seuraavan version haluttujen ominaisuuksien käyttöönottoa.”  

”Klarigolla konsultit eivät lähde projektin jälkeen takavalot vilkkuen pois”, hän summaa. 

Projekteissa askeleen edellä 

Kokemuksensa ansiosta hän osaa itse ennakoida seuraavia askelia ja kertoa niistä asiakkaalle. ”Tässä työssä ennakointikyvystä on runsaasti hyötyä. Asiakas voi aina luottaa siihen, että konsultti on ajan tasalla projekteissa – usein jopa askeleen edellä”, Minna toteaa. ”Minulle on tärkeää, että voin opastaa asiakkaita siinä, mihin asiaan pitää missäkin projektin vaiheessa keskittyä. Sisäisiä koulutuksiakin olisi mukava päästä pitämään, ja näin ollen päästä toimimaan myös muutoksenhallinnan tukena”. 

Lisää vastaavia julkaisuja: