BLOGI

Jussi Joki ja Anders von Wendt sertifioiduiksi PRINCE2-osaajiksi

Klarigon analytiikkatiimin vetäjä Jussi Joki sekä taloushallinnon johtava konsultti Anders von Wendt suorittivat projektinhallintamenetelmä PRINCE2 Foundation -sertifikaatin syyskuussa 2020. PRINCE2 on maailman yleisin projektinhallintamenetelmä ja sitä soveltaa yli 20 000 organisaatiota yli 150 maassa.

Jussi Joki

Sanotaan, että vain muutos on pysyvää, mikä kyllä näkyy ja tuntuu nykypäivän hektisessä liiketoimintaympäristössä. Muutoksen pyörteissä on ensiarvoisen tärkeää pystyä pitämään projektin kuin projektin kaikki langat osaavissa käsissä. Yhä useammasta projektista kasvaa yhä haastavampia ja kansainvälisempiä kokonaisuuksia, mikä korostaa tarvetta johdonmukaiselle ja järjestelmälliselle projektijohtamiselle.
PRINCE2 Foundation -sertifikaatti on tae siitä, että henkilö pystyy toimimaan sellaisen projektin johtoryhmässä, jossa PRINCE2-metodologiaa sovelletaan. PRINCE2 Foundation -sertifikaatin suorittanut henkilö:
– Osaa käyttää PRINCE2:n prosesseja, teemoja ja periaatteita tehokkaaseen projektinhallintaan
– Pystyy soveltamaan PRINCE2:a erilaisissa ympäristöissä ja projekteissa
– Ymmärtää PRINCE2:n seitsemän prosessia ja tekniikkaa tuotekohtaiseen suunnitteluun ja laadunvarmistukseen
– Ymmärtää PRINCE2:n eri roolien tehtävät, tarkoitukset ja vastuualueet
– Ymmärtää, kuinka PRINCE2:n seitsemän periaatetta, teemaa ja prosessia sekä tuotteet ja roolit linkittyvät toisiinsa PRINCE2-projektissa
– Ymmärtää PRINCE2:n hallinnollisten tuotteiden, tuotekuvausten, toimintamallin, riski- ja laatulokien sekä muiden projektiin liittyvien dokumenttien käyttötarkoituksen ja merkityksen projektissa.

Anders von Wendt

Yksi ehdoton PRINCE2:n eduista on se, että projekti jaetaan useaan pienempään osaan, minkä ansiosta projektipäällikkö pystyy ketterämmin hallitsemaan ja ohjaamaan kokonaisuutta. Toinen selvä etu on se, että PRINCE2-projektinhallintamenetelmä on sovellettavissa lähes mihin tahansa projektiin riippumatta sen koosta, tyypistä, organisaatiosta tai maantieteestä.

Lisää vastaavia julkaisuja: